ชื่อโครงงาน : ภาษาไทย

ผู้จัดทำ : น.ส.อรณี  คุณสิงห์

ครูผู้สอน : พ่อครูคเชนทร์  กองพิลา

คำถามของโครงงาน : 1.ทำไมคนไทยถึงใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนไปจากเดิม

2. ภาษาไทยมีความจำเป็นมากต่อคนไทยอย่างไร

3. ภาษาไทยมีที่มาจากไหนใครเป็นคนริเริ่มในการใช้ภาษาไทย 

ที่มาของโครงงาน : เนื่องจากคนไทยมีการใช้ภาษาไทยอย่างผิดเพี้ยนจากเดิม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำโครงงานภาษาไทยและเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น

โฆษณา

ภาษาไทย

Posted: กุมภาพันธ์ 22, 2011 in Uncategorized

ภาษาไทย

Posted: กุมภาพันธ์ 22, 2011 in Uncategorized

หลักการใช้ภาษาไทย

Posted: กุมภาพันธ์ 22, 2011 in Uncategorized

ภาษาไทย

Posted: กุมภาพันธ์ 7, 2011 in Uncategorized

ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคำต่อคำ เป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคำ และการสะกดคำที่ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย

ผู้จัดทำ

Posted: กุมภาพันธ์ 2, 2011 in Uncategorized

น.ส.อรณี  คุณสิงห์

ชั้นม.6/3 เลขที่ 25

Hello world!

Posted: พฤศจิกายน 3, 2010 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!